Impact van Diaconaal project ‘Geef hoop’

De afgelopen twee jaar hebben veel gemeenten actiegevoerd voor Mozambique. Van een oliebollenactie in Wilsum, een kinderkunstveiling in Brakel tot een appeltaartactie in Rouveen. Door heel Nederland werd actiegevoerd voor het Diaconaal project. Wat een creativiteit, maar ook flexibiliteit heeft dit gevraagd!

Bemoedigende opbrengst

Tijdens onze ontmoetingen met de jongeren in Mozambique hadden we niet kunnen bedenken dat een paar maanden later de wereld in de greep zou zijn van het coronavirus. Dit had grote impact op allerlei acties en rommelmarkten die op de planning stonden voor het Diaconaal project. Wat mooi om te zien dat diverse gemeenten in actie zijn gekomen, ondanks alle beperkingen. Dit heeft het mooie bedrag van €129.000 opgebracht! Alle gemeenten, jongeren en kinderen die zich hiervoor hebben ingespannen: Bedankt!

Bezoekwerk

De afgelopen tijd heeft ook laten zien hoe belangrijk het werk is dat gedaan wordt door Chiyembekezo. ‘Juist in deze periode hebben we tijdens ons bezoekwerk in de afgelegen dorpen kunnen laten zien wat de bijbelse opdracht “omzien naar elkaar” betekent. Iedereen kreeg hulp en daarmee hoop en perspectief. Er was geen onderscheid’, aldus Agosthino, de projectleider van Chiyembekezo.

Jongeren krijgen eigen Bijbel

Bijzonder om te zien dat bij de HGJB-Kerstconferentie Nederlandse jongeren met zoveel enthousiasme en inzet geld opgehaald hebben voor het project. Daardoor konden wel 650 jongeren een eigen Bijbel krijgen! Agosthino: ‘Door zoveel mogelijk jongeren een eigen Bijbel te geven, kunnen we deze nieuwe generatie blijven ondersteunen in het groeien in geloof. Het geeft mij hoop dat er in Nederland jongeren, gezinnen, maar ook kerkelijke gemeenten zijn die dit verlangen met ons delen.’

Diaconaal project 2022/2023

Door de coronacrisis zijn ook de voorbereidingen voor het nieuwe Diaconaal project niet mogelijk geweest. In de komende maanden hopen we samen met de GZB de eerste voorbereidingen te kunnen treffen voor een nieuw project. Dit betekent concreet dat de gemeenten vanaf D.V. september 2022 hiermee aan de slag kunnen gaan. Dan zullen er ook weer diverse materialen beschikbaar zijn.

Nu aan de slag?

Voor het komende seizoen bieden we, samen met de GZB, allerlei alternatieven om samen met jongeren toch diaconaal bezig te zijn, bijvoorbeeld door het steunen van een zendingswerker. Of ga samen met de jongeren uit de gemeente aan de slag met het catecheseproject #durftegetuigen, met input vanuit de wereldkerk.

Meer informatie en andere ideeën zijn hier te vinden.