Seminarie ESEPA – Escuela de Estudios Pastorales

Wat staan ze te stralen met de diploma’s in hun handen. Deze lokale gemeente heeft het programma Una Iglesia Al Servico gevolgd. Na afloop van het programma worden ze uitgezonden om in hun eigen buurtje verschil te maken. Het is voor sommige mensen het eerste diploma wat ze ooit hebben gekregen. Zo trekken Kees Geluk en zijn lokale collega Juan Carlos door de regio om lokale kerken te vormen in hun diaconaal bewustzijn. Want als je je niet bewust bent van de ander, de ander niet ziet, dan zul je hem ook niet snel gaan helpen.  

Tijdens zijn verblijf in Costa Rica merkte Kees Geluk (theoloog en docent aan ESEPA), uitgezonden door de GZB, op dat er een aantal kerken zijn die hun roeping om verschil te maken in hun omgeving echt prioriteit geven, maar zoekend zijn hoe ze dat praktisch vorm kunnen geven. Daarnaast zijn er ook diverse kerken die zich nauwelijks bewust lijken te zijn van hun diaconale opdracht. Daarom heeft hij samen met Juan Carlos een programma ontwikkeld: Una Iglesia Al Servicio – een kerk die dient. Dit programma helpt lokale kerken in hun diaconaal bewustzijn. Naast bezinning vanuit bijbelse perspectieven, helpt het programma kerken ook op praktische manieren, bijv. door aandacht voor fondswerving en contact met de overheid.  

Het programma wordt aangeboden vanuit ESEPA, het seminarie gevestigd in de hoofdstad San Jose. In Costa Rica kent men niet de luxe van een fulltime predikant. De meeste voorgangers doen de werkzaamheden voor de kerk naast een ander baan. Ook het opleidingsniveau is sterk wisselend. Het seminarie ondersteunt en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van deze predikanten. Daarnaast organiseren zij ontbijt-ontmoetingen zodat pastors en andere vrijwilligers leren van elkaar. Zo wordt er samen gebouwd aan goed leiderschap, met oog voor de mensen in de omgeving. Help jij mee?