Verantwoording gelden

Costa Rica telt duizenden kansarme kinderen. Armoede, drugsverslaving en geweld houden hen in een ijzeren greep. De kerk in Costa Rica ziet deze mensen en verbreekt die greep door mensen te voeden, kinderen op te vangen, medische zorg te verlenen en het geloof te delen.  

Met het HGJB-Diaconaal project zamelen we geld in voor verschillende projecten in Costa Rica. Daarnaast maken we Nederlandse jongeren bewust hoe zij in hun eigen omgeving verschil kunnen maken.  

In Costa Rica gaat de opbrengst rechtstreeks naar de volgende projecten: 

  • Een kerk die dient: toerusting van lokale kerken om het Evangelie in woord en daad uit te dragen 
  • Ontmoetingplek in de wijk La Tabla: dagelijks er een maaltijd voor kinderen, ouderen en gehandicapten. Soms ontvangen ze een vergoeding voor medische hulp of een tandartsbezoek 
  • Casa Esperanza: huisvesting voor (kanker)patiënten die behandeld worden in de hoofdstad 

Verdeling 

De gelden die met het Diaconaal project ‘Ik zie, ik zie’ worden opgehaald, worden door projectpartner GZB en de HGJB op de volgende manier besteed: 

  • Van de netto-opbrengst* gaat 2/3 naar de projecten en partners van de GZB in Midden- en Zuid-Amerika 
  • Van de netto-opbrengst* gaat 1/3 naar de projecten en materialen die de HGJB ontwikkelt in het kader van bewustwording onder jongeren in Nederland. 

*De kosten die gemaakt worden voor de fondswerving van het Diaconaal project, zullen binnen de normen van het CBF uitgevoerd worden. 

Overmaken 

Gelden en giften voor het project kunnen overgemaakt worden op
NL35 RABO 0308 3168 35 (onder vermelding van ‘Ik zie, ik zie’).