Spaarkaart

  • Voor kinderen
  • Gratis (alleen verzendkosten)

Voor kinderen is er een eigen spaarkaart gemaakt om hen te betrekken bij het Diaconaal project. Kinderen worden zich ervan bewust dat niet alle kinderen in de wereld een Bijbel hebben. Zij worden gestimuleerd om in actie te komen voor Costa Rica.

Uitleg gebruiken van spaarkaart

  • Ieder kind ontvangt een spaarkaart.  Op de achterkant staat beschreven hoe de spaarkaart werkt.
  • Neem even de tijd om de spaarkaart uit te leggen en help kinderen op weg met ideeën. Kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen doen of verkopen.
  • Op de kaart staat ook een eenvoudige uitleg van het project. Deze tekst kunnen kinderen gebruiken om uit te leggen waarom en waarvoor ze in actie komen. Ze kunnen de tekst laten lezen of zelf letterlijk voorlezen.
  • Vertel duidelijk in welke periode de kinderen aan de slag kunnen met de spaarkaart.
  • Maak een feestelijk moment van het inleveren van de actiekaarten. Laat een aantal kinderen vertellen wat ze hebben gedaan.