Preekschrijfkaart

  • voor de kinderen
  • gratis
  • Downloaden of bestellen

Betrek kinderen actiever bij de preek over het diaconaal project. De preekschrijfkaart helpt daarbij!