Preekschrijfkaart

  • Ontwikkeld voor kinderen
  • Gratis
  • Online download

Betrek kinderen actiever bij de preek over het Diaconaal project. De preekschrijfkaart helpt daarbij!