Preekschets

Preekschets
Voor: predikanten & bijbelkringleiders

Om de bezinning rondom het thema ‘Ik zie, ik zie’ gemeente-breed vorm te geven is er een preekschets gemaakt. Een mooie manier om bijvoorbeeld tijdens een actieperiode tijdens de eredienst aandacht te geven aan het thema. In dit document vind je ook mogelijke vragen om te bespreken tijdens een preekbespreking of bijbelkring.