Kerkboekje

Rondom de eredienst

Besteed op een zondag eens extra aandacht aan het Diaconaal project. Met een preekschets, kerkboekje voor de kinderen en bijbelstudievragen voor een preekbespreking of bijbelkring kun je gemeentebreed aan de slag met het thema Geef hoop! Uitgangspunt bij deze materialen is 1 Thessalonicenzen 1:1-10.

Voor kinderen

Om kinderen tijdens de dienst betrokken te laten zijn op het thema is er een kerkboekje gemaakt. Dit boekje bevat diverse elementen voor verschillende leeftijden (basisschoolleeftijd).

Download Kerkboekje
Let op: bij het printen dubbelzijdig korte zijden binnen aanvinken