Gemeente avond

Gemeenteavond
Met de hele gemeente het Diaconaal project aftrappen? Organiseer een gemeenteavond! Maak mensen enthousiast voor de kerk in Costa Rica, denk samen na over ‘Ik zie, ik zie’ en vertel welke acties jullie van plan zijn.
Een interactief en inhoudelijk programma om gemeentebreed met het Diaconaal project aan de slag te gaan.