Gemeente avond

Gemeenteavond
Met de hele gemeente het Diaconaal project aftrappen? Organiseer een gemeenteavond! Maak mensen enthousiast voor de kerk in Mozambique, denk samen na over Hoop geven en vertel welke acties jullie van plan zijn.
Een interactief en inhoudelijk programma om gemeentebreed met het Diaconaal project aan de slag te gaan.