Clik

Er speciale aandacht voor Costa Rica en het Diaconaal Project in het kinderblad Clik.